Innmeldingsskjema

Jeg melder meg herved inn som andelseier i Stadsbygd Vassverk SA

Jeg er oppmerksom på at denne tegning er bindende og at jeg plikter å betale det
andelsinnskuddet styret fastsetter i henhold til gjeldende regler før jeg blir tilknyttet.
Dersom boligen inneholder flere boenheter plikter man å innbetale et andelsinnskudd pr
enhet.

Jeg er også klar over at jeg plikter å betale de årlige vassavgifter og følge de regler som
gjelder for andelseierne i Stadsbygd vassverk. Andelsinnskudd og årsavgift blir vedtatt årlig
av årsmøtet.

4 + 1 =